Veelgestelde vragen

Waarom een Flexpool publieke sector

In de publieke sector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar is deze kennis altijd op de juiste plaats te vinden? Of wordt altijd optimaal gebruik gemaakt van de capaciteit die we gezamenlijk in huis hebben?

Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen, omdat we soms de juiste ontwikkelingskansen kunnen bieden aan onze eigen medewerkers, soms de aanwezige talenten benutten, maar lang niet altijd! Dit doen we samen zoveel beter!!

Hoe werkt binnen de flexpool vraag en aanbod?

In www.Flexpoolpubliekesector.nl zet je de opdracht of project uit. De belangrijkste gegevens daarvoor zijn:

–        De duur van de opdracht of project

–        De inhoud van de werkzaamheden

–        De locatie van werkzaamheden

–        De benodigde uren per week

–        Het niveau van de kandidaat (werk/denkniveau, opleidings- en ervaringsvereisten)

–        De te benaderen contactpersoon van de opdracht of project

–        De contactpersoon van de betreffende publieke partner (degene die als flexpartner de regierol heeft)

Wie werken er in de flexpool?

Breed inzetbaar en makkelijk bemiddelbaar
In de flexpool zitten medewerkers die breed inzetbaar zijn en makkelijk bemiddelbaar. Zowel specialisten als generalisten kunnen hieraan voldoen. Door ‘flexpoolers’ over organisaties heen te laten werken wordt gebruik gemaakt van aanwezige kennis en wordt nieuwe kennis toegevoegd.

Competenties
De flexpooler is naast kennis en vaardigheden in staat zijn competenties in te zetten waarbij je kan denken aan flexibel gedrag, onafhankelijkheid, stevigheid, samenwerkingsvermogen en zelfstartend vermogen.

Management Development en Talenten
De flexpool is ook toegankelijk voor Management Development programma’s en Talentenpools. De flexpool publieke sector kan een opstap zijn voor komende managers en huidige managers meer perspectief geven door projecten uit te voeren binnen de publieke sector. Daar waar Talenten aanwezig zijn is de flexpool publieke sector een optie voor een vervolg in de gewenste carriere.

Boventalligheid
De flexpool is geen oplossing voor boventalligheid. Middels outplacement en inzet van ander instrumentaria en maatwerk is dit voor elke organisatie een eigen verantwoordelijkheid. Het is zeker wel mogelijk dat een boventallige medewerker (mits breed inzetbaar en makkelijk bemiddelbaar) als flexpooler werkzaam kan zijn. De beoordeling of een kandidaat voldoet aan de flexpoolcriteria, zoals hierboven beschreven, is aan de organisatie zelf. Alle flexpartners zijn doordrongen van het belang om goed gekwalificeerde flexpoolers in te zetten die een visitekaartje zijn van de eigen organisaties!

Hoe vindt verrekening plaats?

Er is geen vaste afspraak over de verrekening van flexpoolers. Een basisgedachte is om de loonkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De bijkomende opslagkosten blijven bij voorkeur achterwege, maar daar kan van afgeweken worden. Van een winstoogmerk kan in ieder geval geen sprake zijn.

Organisatie en initiatiefnemers

Flexpool Publieke Sector is een initiatief van Samenwerken aan Mobiliteit, waar UWV, MobiliteitsOrganisatie Rijk en het Kadaster samenwerken met organisaties in de publieke sector.

Sluit
loading...