Flexpool Publieke Sector is een initiatief van Samenwerken aan Mobiliteit, waar UWV, MobiliteitsOrganisatie Rijk en het Kadaster samenwerken met organisaties in de publieke sector.