Er is geen vaste afspraak over de verrekening van flexpoolers. Een basisgedachte is om de loonkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De bijkomende opslagkosten blijven bij voorkeur achterwege, maar daar kan van afgeweken worden. Van een winstoogmerk kan in ieder geval geen sprake zijn.